Noche San Juan

18.01.2024

Noche de San Juan, což je Noc svatého Jana, se slaví v noci z 23. na 24. června. Tato tradice má kořeny v křesťanských i pohanských zvyklostech a je rozšířená v různých španělsky mluvících oblastech a dalších zemích.

Během Noche de San Juan můžete očekávat různé oslavy a rituály. Lidé často zapalují ohně na plážích, skákají přes oheň, plní různá přání a provádějí různé rituály, které symbolizují očištění a začátek nového období. Tato noc má také pověstnou pověst spojenou s magií a mystikou.

Je třeba si uvědomit, že tradice a zvyky mohou být v různých regionech Španělska různé, takže můžete očekávat odlišné oslavy v závislosti na konkrétním místě.

Užijte si Noche San Juan u Malagy

Naše apartmány se nacházejí ve městě Cala del Moral, 12 km od Malagy a 14 km od letiště v Malaze odkud můžete využít náš transfer.